Explorace:Kembara Merdeka 2017

26 Ogos 2017 | Sabtu
7.30 pagi – 8.30 malam | Pusat Internet 1Malaysia Kampung Chabau, Melaka

Tujuan:
- Mengeratkan silaturahim antara peserta setempat dengan pekerja PI1M.
- Memupuk semangat kerjasama dan patriotism dalam kalangan komuniti kampung.

Kelebihan:
- Mengeratkan silaturahim.
- Peserta dapat mengikuti aktiviti dimasa lapang.
- Dapat mengeratkan silaturahim bersama komuniti setempat.

Penglibatan:
Penduduk setempat Kampung Chabau

Perlaksanaan aktiviti:
Aktiviti Explorace:Kembara Merdeka 2017.

Aktiviti Berkaitan:
Pertandingan Mewarna oleh Perpustakaan Desa Chabau.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:
kembali ke halaman utama